Konstruktionsritningar och beräkningar

Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar visar i detalj hur huset är uppbyggt. De främsta skälen till att ta fram professionella genomarbetade konstruktionsritningar är följande:

Kompletta konstruktionsritningar omfattar vanligtvis:

Konstruktionsritningar kallas även K-ritningar, arbetsritningar och byggritningar.

Följande exempel visar hur konstruktionsritningar från oss kan se ut:

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

Vad har vi att erbjuda?

Vi erbjuder konstruktionsritningar av högsta kvalitet till alla typer av byggnader. Vi jobbar med trä, stål, betong och murverk. Vid konstruktiva problem finner vi alltid en listig lösning. Prova gärna att ge oss en utmaning. Vi gör konstruktionsritnignar till alla typer av projekt, från enstaka balkar till flerbostadshus.

Konstruktionsberäkningar görs i enlighet med eurokoderna vilket idag är ett krav. Vi använder modern programvara för analys av balkar, fackverk, 3D-stommar, plattor m.m. När vi ska ta fram kompletta konstruktionsritningar ritar vi oftast i 3D och lägger sedan snitt i 3D-modellen som blir till 2D-ritningar.

Fördelen med att rita i 3D är att risken för felaktigheter i konstruktionsritningarna minskar drastiskt och konstruktionsritningarna blir också tydliga och mer lättöverskådliga.

Om du har beställt bygglovsritningar av oss så får du alltid ett förmånligare pris på konstruktionsritningar. Vår målsättning är att erbjuda konstruktionsritningar av högsta kvalitet med snabba leveranser över hela Sverige. Under hela byggtiden har du fri rådgivning.

Hur går arbetet till?

I de flesta fall kan vi lämna ett fast pris på konstruktionsritningar. För att få en offert på konstruktionsritningar skickar du över det underlag du har via mejl eller vanlig post. Ett underlag för konstruktionsritningar är vanligtvis bygglovsritningarna eller motsvarande och eventuella önskemål om material etc.

När offerten har accepterats så börjar arbetet med konstruktionsritningarna. Laster för byggnaden beräknas och dimensionering utförs. Sedan ritas stommen upp i 3D. Horisontella och vertikala 2D-snitt läggs in och fylls med alla detaljer som sedan blir till konstruktionsritningar. När vi konstruerar tar vi hänsyn till kundens önskemål men gör även justeringar och tillägg utifrån lagar och normer och från vår gedigna erfarenhet inom området. När konstruktionsritningarna är uppritade mejlas de över till kunden för granskning. Efter återkoppling från kunden görs eventuella justeringar och olika lösningar m.m. diskuteras. Ibland behöver konstruktionsritningarna skickas fram och tillbaka flera gånger och ibland blir det rätt direkt. Det är först när kunden är nöjd som konstruktionsritningarna betraktas som helt färdiga.

De färdiga konstruktionsritningarna levereras i PDF-format och om så önskas i DWG-format via mejl.

Allmänna villkor och försäkring

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 14 dagar, som bifogas konstruktionsritningarna. Vi innehar f-skattsedel och konsultansvarsförsäkring. För alla uppdrag tillämpas ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag). Offerter är gilitga 30 dagar om inget annat anges.

Välkommen med din förfrågan. Ett kostnadsförslag är alltid gratis!