Konstruktionsritningar

konstruktionsritning vot platta
Konstruktionsritning vot platta på mark garage.

Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar illustrerar i detalj hur huset är uppbyggt. En konstruktionsritning är en byggteknisk ritning som redogör för hur byggnadens olika ingående delar är konstruerade. Konstruktionsritningen visar dimensioner, materialkvalitet och föreskrivna arbetsmetoder. Lite förenklat kan man säga att konstruktionsritningen är manualen för att bygga huset. Till grund för konstruktionsritningarna ligger konstruktionsberäkningar som utförs enligt EKS och eurokoder. Konstruktionsritningar brukar vanligen förkortas K-ritningar.

Exempel på konstruktionsritningar
Konstruktionsritning detalj grund.

Varför behövs en konstruktionsritning?

De främsta skälen till att ta fram professionella genomarbetade konstruktionsritningar är följande:

konstruktionsritning takfot
Konstruktionsritning detalj takfot.

Vilka ritningar ingår i konstruktionsritningar?

Kompletta konstruktionsritningar omfattar vanligtvis:

Konstruktionsritningar kallas även K-ritningar, arbetsritningar och byggritningar.

 

Konstruktionsritning grundplan

Exempel på grundplansritning
Klicka på bilden för att öppna konstruktionsritning i PDF-format.

 

Konstruktionsritning stomplan

Exempel på stomplansritning
Klicka på K-ritningen för att öppna stomplan i PDF-format.

 

Konstruktionsritning takplan

Exempel på takplansritning
Klicka på K-ritningen för att öppna takplan i PDF-format.

Beställ konstruktionsritningar

Vi erbjuder konstruktionsritningar av premiumkvalitet till fast pris vid nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. Vi utför projektering av alla typer av byggnader.

Sedan starten 2005 har vi producerat ett stort antal kvalificerade konstruktionsritningar och bygghandlingar åt nöjda beställare över hela landet. Vi tar fram de ritningar som behövs i just ditt byggprojekt och ser till att det fungerar. Vi hjälper dig med alla handlingar som behövs i samband med bygglov.

Vi levererar kompletta K-ritningar från grund till tak. Konstruktionsritningarna är projektanpassade och avsedda att bygga efter. De är stämplade med statusen bygghandling alternativt arbetshandling. Dessa ska ej förväxlas med de billiga konstruktionsritningar och typsektioner som förkommer på marknaden där avsikten endast är att komma förbi tekniskt samråd.

När du beställer konstruktionsritning eller annan bygghandling av oss har du alltid fri support under hela byggtiden. Du får en direktkontakt med en personlig konstruktör med över 20 års erfarenhet av bygghandlingar.

Skicka in din offertförfrågan via e-post på info@byggteknikcentrum.se.
Offert inom 24 timmar.

Ring 070-23 000 81 eller mejla på info@byggteknikcentrum.se om du har några frågor!

Följande exempel och referensobjekt visar hur konstruktionsritningar från oss kan se ut:

Konstruktionsritningar nybyggnad villa Skellefteå.

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Konstruktionsritningar tillbyggnad villa Stockholm

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Konstruktionshandlingar nybyggad enbostadshus

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Konstruktionsritning avväxling vägg flerbostadshus

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Bygghandlingar nybyggnad 1 1/2-plansvilla

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Konstruktionsritning nybyggnad villa pulpettak

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Konstruktionsritningar garage 94 kvm

Exempel på konstruktionsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

Vad har vi att erbjuda?

Vi erbjuder konstruktionsritningar av högsta kvalitet till alla typer av byggnader vid nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. Vi jobbar med trä, stål, betong och murverk. Vid konstruktiva problem finner vi alltid en listig lösning. Prova gärna att ge oss en utmaning. Vi gör konstruktionsritningar till alla typer av projekt, från avväxling vägg till flerbostadshus.

Konstruktionsberäkningar görs i enlighet med EKS12 och eurokoderna vilket idag är ett krav. Vi använder modern programvara för analys av balkar, fackverk, 3D-stommar, plattor m.m. När vi ska ta fram kompletta konstruktionsritningar ritar vi oftast i 3D och lägger sedan snitt i 3D-modellen som blir till 2D-ritningar.

Du har alltid fri suppport under hela byggtiden när du köper ritningar av oss!

Fördelen med att rita i 3D är att risken för felaktigheter i konstruktionsritningarna minskar drastiskt och konstruktionsritningarna blir också tydliga och mer lättöverskådliga.

Om du har beställt bygglovsritningar av oss så får du alltid ett förmånligare pris på konstruktionsritningar. Vår målsättning är att erbjuda konstruktionsritningar av högsta kvalitet med snabba leveranser över hela Sverige. Under hela byggtiden har du fri rådgivning.

Hur går arbetet till?

I de flesta fall kan vi lämna ett fast pris på konstruktionsritningar. För att få en offert på konstruktionsritningar skickar du över det underlag du har via mejl eller vanlig post. Ett underlag för konstruktionsritningar är vanligtvis bygglovsritningarna eller motsvarande och eventuella önskemål om material etc.

När offerten har accepterats så börjar arbetet med konstruktionsritningarna. Laster för byggnaden beräknas och dimensionering utförs. Sedan ritas stommen upp i 3D. Horisontella och vertikala 2D-snitt läggs in och fylls med alla detaljer som sedan blir till konstruktionsritningar. När vi konstruerar tar vi hänsyn till kundens önskemål men gör även justeringar och tillägg utifrån lagar och normer och från vår gedigna erfarenhet inom området. När konstruktionsritningarna är uppritade mejlas de över till kunden för granskning. Efter återkoppling från kunden görs eventuella justeringar och olika lösningar m.m. diskuteras. Ibland behöver konstruktionsritningarna skickas fram och tillbaka flera gånger och ibland blir det rätt direkt. Det är först när kunden är nöjd som konstruktionsritningarna betraktas som helt färdiga.

De färdiga konstruktionsritningarna levereras i PDF-format och om så önskas i DWG-format via mejl.

Vad kostar konstruktionsritningar?

Alla projekt är olika och kräver en varierade arbetsinsats i ritningsarbetet. Därför har vi valt att prissätta varje projekt individuellt. Vi är alltid snabba med att lämna offert. I normalfallet har du en offert inom 24 timmar. Vi levererar konstruktionsritningar av hög kvalitet till ett schysst pris. Bra handlingar genererar ofta en kostnadsbesparing i projektet som överstiger ritningskostnaden. Vi håller det pris vi utlovar och ser till att du blir nöjd!

Allmänna villkor och försäkring

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 14 dagar, som bifogas konstruktionsritningarna. Vi innehar f-skattsedel och konsultansvarsförsäkring. För alla uppdrag tillämpas ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag). Offerter är giltiga 30 dagar om inget annat anges.

Välkommen med din förfrågan! Ett kostnadsförslag är alltid gratis!