Konstruktionsritningar

Vi gör konstruktionsritningar och tillhörande beräkningar inom husbyggnad.

Konstruktionsritningar garage med övervåning

Konstruktionsritningar garage

Konstruktionsritning för grund och stomme till garage med övervåning. Detaljen visar invändig vot i platta på mark. Grunden är utförd som platta på mark med armerad betong på cellplastisolering. Stommen är utförd i trä med ramverkstakstolar.

Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar är byggnadstekniska ritningar som i detalj visar hur byggnadens olika ingående delar är konstruerade. Ritningarna anger dimensioner, materialkvalitet, mått och föreskrivna arbetsmetoder. Lite förenklat kan man säga att konstruktionsritningarna är manualen för att bygga huset.

Med hjälp av konstruktionsritningarna kan byggentreprenören uppföra byggnadsverket. Ritningarna instruerar och förklarar tydligt hur bärverk och tillhörande stomkomplettering ska utformas och utföras både översiktligt och på detaljnivå.

Konstruktionsritning detalj kantbalk

Konstruktionsritning villa

Konstruktionsritningen visar anslutning mellan grund och stomme. Kantbalken i armerad betong är utförd med L-element i cellplast. Rätt cellplastkvalitet och armeringsmängd är viktiga faktorer för att klara linjelaster och punktlaster. Tjälisoleringen anpassas alltid efter rådande förhållanden på platsen och i byggnaden.

Till grund för konstruktionsritningarna ligger konstruktionsberäkningar som utförs enligt EKS och eurokoder. Konstruktionsritningar kallas även K-ritningar, arbetsritningar eller byggritningar.

En illustration av byggnadsstrukturen beskriven med bild och text på ett systematiskt vis.

Konstruktionsritningar takfot fritidshus

Konstruktionsritningar fritidshus

Konstruktionsritningen visar en detalj av takfoten. Yttertaket är täckt med betongpannor och traditionell underlagspapp. Vindsutrymmet ventileras måttligt med lätt ventilerad takfot. Bärlinan dimensioneras alltid efter aktuella laster och spännvidder.

Varför behövs konstruktionsritningar?

Konstruktionsritning avväxling vägg till tekniskt samråd

Tekniskt samråd - Konstruktionsritning avväxling

Konstruktionsritning avväxling bärande vägg i villa till förfrågningunderlag och tekniskt samråd. Avväxlingen är utförd med stålbalk upplagd på pelare i trä och stål.

De 9 främsta skälen till att ta fram professionella konstruktionsritningar är följande:

Vilka ritningar ingår i konstruktionsritningar?

Kompletta konstruktionsritningar omfattar vanligtvis:

Konstruktionsritning grundplan

Konstruktionsritning grundplan

Grundplansritning till 2-plansvilla. Grundplattan i betong är konstruerad radonsäker med radonslag i makadambädden.
Konstruktionsritning stomplan

Konstruktionsritning stomplan

Ritningen visar stomplanen till en 1.5-planvilla. Väggreglar och bärlinor är tydligt markerade och måttsatta. Men en bra stomplansritning går stomresning av huset snabbt.
Konstruktionsritning takplan

Konstruktionsritning takplan

K-ritningen visar en takplan för enbostadshus. Taket är konstruerat med takbalkar och två nockbalkar. Horisontalstabiliet uppnås med ståldragband.
Konstruktionsritning väggelevation

Konstruktionsritning väggelevation

Tillverkningsritning för väggblock till stall. Väggelevationen är uppdelad i flera väggblock som prefabriceras i fabrik. Tydlig måttsättning ger ett effektivt och rationellt byggande.

Vad kostar konstruktionsritningar?

Alla projekt är olika och kräver en varierade arbetsinsats i ritningsarbetet. Därför har vi valt att prissätta varje projekt individuellt. Vi är alltid snabba med att lämna offert. I normalfallet har du en offert inom 24 timmar. Vi levererar konstruktionsritningar av hög kvalitet till ett schysst pris. Bra handlingar genererar ofta en kostnadsbesparing i projektet som överstiger ritningskostnaden. Vi håller det pris vi utlovar och ser till att du blir nöjd!

Konstruktionsritning anslutning tak

Konstruktionsritning tak

Konstruktionsritningen visar hur takstolen ansluter mot murad gavelvägg. Infästningar är dimensionerade av byggnadskonstruktör efter rådande vindförhållanden.

Vilka krav finns det på konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar ska följa kraven i EKS och eurokoder.

Vad är en teknisk beskrivning?

En teknisk beskrivning beskriver konstruktionen med ord. Den kan beskriva en färdigprojekterad konstruktionsdel i byggskedet, men den kan också fungera som en kravspecifikation vid upphandling och beställning. Det typiska med en teknisk beskrivning är text istället för ritning.

Referensprojekt

Följande exempel och referensobjekt visar hur konstruktionsritningar från oss kan se ut. Klick på bilderna så öppnas k-ritningarna i pdf-format.

Konstruktionsritningar tillbyggnad villa

Tillbyggnad villa Stockholm

Konstruktionsritningar till- och ombyggnad villa. Flera avväxlingar med stålbalkar och bjälklag i kerto-balk.
Konstruktionsritningar nybyggnad villa

Nybyggnad villa

Konstruktionsritningar villa med stomme i timmer. Grundläggningen är gjord med alba-balk och gjuten platta. Taket är uppbyggt med lättbalkar på gamla timmerstockar.
Konstruktionsritningar nybyggnad enbostadshus

Nybyggnad enbostadshus

Konstruktionshandlingar nybyggnad villa med pulpettak.
Konstruktionsritningar avväxling vägg

Avväxling vägg flerbostadshus

Konstruktionsritningar avväxling vägg i betongstomme.
Konstruktionsritningar nybyggnad 1.5 plansvilla

Nybyggnad 1 1/2-plansvilla

Bygghandlingar nybyggnad villa med prefabricerade väggmoduler.
Konstruktionsritningar villa

Nybyggnad villa Lidingö

Konstruktionsritningar villa med pulpettak i lösvirke.
Konstruktionsritningar garage

Garage 94 kvm Stockholm

Konstruktionsritningar garage med sadeltak.

Vi hjälper dig med konstruktionsritningar och beräkningar

Alla konstruktionshandlingar

Vi utför beräkningar och ritar konstruktionsritningarna till ditt byggprojekt. Vi hjälper dig med alla konstruktionshandlingar, tekniska dokument och guidar dig genom byggprocessen.

Projektanpassade bygghandlingar

Våra konstruktionsritningar är projektanpassade och avsedda att bygga efter. De är stämplade med statusen bygghandling alternativt arbetshandling och är utförda av en ansvarig byggnadskonstruktör. Dessa ska ej förväxlas med de billiga konstruktionsritningar och typsektioner som förkommer på marknaden där avsikten endast är att komma förbi tekniskt samråd. Vi jobbar med kvalitet och fullt konstruktionsansvar.

Trä, stål, betong och murverk

Vi levererar konstruktionsritningar av högsta kvalitet till alla typer av byggnader vid nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. Vi jobbar med bärande konstruktioner i trä, stål, betong och murverk. Vid konstruktiva problem finner vi alltid en listig lösning. Prova gärna att ge oss en utmaning. Vi gör konstruktionshandlingar till alla bärverk, från avväxling vägg till flerbostadshus.

BIM och 3D

Vi använder modern programvara för analys av balkar, fackverk, 3D-stommar, plattor m.m. När vi ska ta fram kompletta konstruktionsritningar ritar vi oftast i 3D och lägger sedan snitt i 3D-modellen som blir till 2D-ritningar. Fördelen med att rita i 3D är att risken för felaktigheter i konstruktionsritningarna minskar drastiskt och konstruktionsritningarna blir tydliga och mer lättöverskådliga. Alla konstruktionshandlingar projekteras av senior byggnadskonstruktör med lång erfarenhet inom husbyggnad.

Beställ konstruktionsritningar

Vi erbjuder konstruktionsritningar av premiumkvalitet till fast pris åt företag och privatpersoner. Vi utför projektering av alla typer av byggnader. Vi levererar kompletta K-ritningar från grund till tak.

Sedan starten 2005 har vi producerat ett stort antal kvalificerade konstruktionsritningar och bygghandlingar åt nöjda beställare över hela landet. Vi tar fram de ritningar som behövs i just ditt byggprojekt och ser till att det fungerar. Vi hjälper dig med alla handlingar som behövs i samband med bygglov.

När du beställer konstruktionsritning eller annan bygghandling av oss har du alltid fri support under hela byggtiden. Du får en direktkontakt med en personlig byggkonstruktör med över 25 års erfarenhet av bygghandlingar.

Om du har beställt bygglovsritningar av oss så får du alltid ett förmånligare pris på konstruktionsritningar. Vår målsättning är att erbjuda konstruktionsritningar av högsta kvalitet med snabba leveranser över hela Sverige. Under hela byggtiden har du fri rådgivning.

Skicka in din offertförfrågan via e-post på info@byggteknikcentrum.se.
Offert inom 24 timmar.

Besök också gärna vår web-shop på Ritningspaket.se. Där finner du färdiga ritningspaket med bygglovsritningar och konstruktionsritningar för direkt nedladdning.

Ring 070-23 000 81 eller mejla på info@byggteknikcentrum.se om du har några frågor!

Hur går arbetet till?

I de flesta fall kan vi lämna ett fast pris på konstruktionsritningar. För att få en offert på konstruktionsritningar skickar du över det underlag du har via mejl eller vanlig post. Ett underlag för konstruktionsritningar är vanligtvis bygglovsritningarna eller motsvarande och eventuella önskemål om material etc.

När offerten har accepterats så börjar arbetet med konstruktionsritningarna. Laster för byggnaden beräknas och dimensionering utförs. Sedan ritas stommen upp i 3D. Horisontella och vertikala 2D-snitt läggs in och fylls med alla detaljer som sedan blir till konstruktionsritningar. När vi konstruerar tar vi hänsyn till kundens önskemål men gör även justeringar och tillägg utifrån lagar och normer och från vår gedigna erfarenhet inom området. När konstruktionsritningarna är uppritade mejlas de över till kunden för granskning. Efter återkoppling från kunden görs eventuella justeringar och olika lösningar m.m. diskuteras. Ibland behöver konstruktionsritningarna skickas fram och tillbaka flera gånger och ibland blir det rätt direkt. Det är först när kunden är nöjd som konstruktionsritningarna betraktas som helt färdiga.

De färdiga konstruktionsritningarna levereras i PDF-format och om så önskas i DWG-format via mejl.

Allmänna villkor och försäkring

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 14 dagar, som bifogas konstruktionsritningarna. Vi innehar f-skattsedel och konsultansvarsförsäkring. För alla uppdrag tillämpas ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag). Offerter är giltiga 30 dagar om inget annat anges.

Välkommen med din förfrågan! Ett kostnadsförslag är alltid gratis!