Konstruktionsritningar

Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar är byggnadstekniska ritningar som i detalj visar hur byggnadens olika ingående delar är konstruerade. En konstruktionsritning anger dimensioner, materialkvalitet, mått och föreskrivna arbetsmetoder. Lite förenklat kan man säga att konstruktionsritningen är manualen för att bygga huset. Till grund för konstruktionsritningarna ligger konstruktionsberäkningar som utförs enligt EKS och eurokoder. Konstruktionsritningar kallas även för K-ritningar, byggritningar eller arbetsritningar.

Konstruktionsritning garage

Konstruktionsritning - detalj grund

Konstruktionsritning för grund och stomme till garage med övervåning. Detaljen visar invändig vot i platta på mark. Grunden är utförd som platta på mark med armerad betong på cellplastisolering. Stommen är utförd i trä med ramverkstakstolar.
Konstruktionsritning kantbalk villa

Konstruktionsritning - detalj kantbalk

Konstruktionsritningen visar anslutning mellan grund och stomme. Kantbalken i armerad betong är utförd med L-element i cellplast. Rätt cellplastkvalitet och armeringsmängd är viktiga faktorer för att klara linjelaster och punktlaster. Tjälisoleringen anpassas alltid efter rådande förhållanden på platsen och i byggnaden.
Konstruktionsritning takfot

Konstruktionsritning - takfot

Konstruktionsritningen visar en detalj av takfoten. Yttertaket är täckt med betongpannor och traditionell underlagspapp. Vindsutrymmet ventileras måttligt med lätt ventilerad takfot. Takstol och bärlina dimensioneras alltid efter aktuella laster och spännvidder.

Varför behövs en konstruktionsritning?

De främsta skälen till att ta fram professionella genomarbetade konstruktionsritningar är följande:

Konstruktionsritning avväxling vägg till tekniskt samråd

Tekniskt samråd - Konstruktionsritning avväxling

Konstruktionsritning avväxling bärande vägg i villa till förfrågningunderlag och tekniskt samråd. Avväxlingen är utförd med stålbalk upplagd på pelare i trä och stål.

Vilka ritningar ingår i konstruktionsritningar?

Kompletta konstruktionsritningar omfattar vanligtvis:

Grundplan

Grundplanen är en konstruktionsritning över grunden i planvy. Ritningen visar t ex mått, armering, betongkvalitet och förstärkningar. Grundplanen varierar i utseende beroende på vilken typ av grund den avser. Vanliga grundtyper är platta på mark, källargrund, kryprumsgrund(torpargrund) och plintgrund. På ritningen läggs sektionssnitt in som visar konstruktionsdetaljer såsom t ex kantbalk eller voter. Skalan för grundplanen är ofta 1:50.

En konstruktionsritning som visar exempel på grundplan
Grundplansritning till en 2-plansvilla. Grundplattan i betong är konstruerad radonsäker med radonslang i makadambädden.

Stomplan

Stomplanen är en konstruktionsritning som visar den bärande väggstommen i planvy. Det är vanligt att den även visar ovanförliggande bärlinor och avväxlingar. På stomplanen lägger man in sektionssnitt som visar och förklarar viktiga konstruktionsdelar. En vanlig skala för stomplansritningen är 1:50.

En konstruktionsritning som visar exempel på stomplan
Stomplan till en 1.5-planvilla. Väggreglar och bärlinor är tydligt markerade och måttsatta. Men en bra stomplansritning går stomresning av huset snabbt.

Bjälklagsplan

Bjälklagsplanen är en konstruktionsritning som visar de bärande elementen i bjälklaget samt vilka specifika krav som gäller för dessa. Bjälklaget kan bestå av t ex trä, betong, stål eller en kombination av dessa. Sektionssnitt läggs in där viktiga konstruktionsdetaljer redovisas på annan konstruktionsritning. En lämplig skala på bjälklagsplanen är 1:50.

En konstruktionsritning som visar exempel på bjälklagsplan
Bjälklagsplan för en villa. Bjälklaget är utfört med konstruktionsvirke. Med en skruvlimmad golvspånskiva blir bjälklaget en del i stomstabiliseringen.

Takplan

Takplanen ger en översikt av takkonstruktionen i planvy ovanifrån. Ritningen visar t ex takstolar, takbalkar, bärlinor, avväxlingar och stabiliserande byggelement. På K-ritningen finner man även information om tvärsnittens dimensioner och kvalitetet. På de bärande takelementen läggs tydliga måttkedjor så att det blir enkelt att bygga. Sektionssnitt tas ut där viktiga detaljer måste särredovisas på detaljritning. Skalan på takplanen brukar vara 1:50.

En konstruktionsritning som visar exempel på takplan
Takplan för ett enbostadshus. Taket är konstruerat med takbalkar och två nockbalkar. Horisontalstabiliet uppnås med ståldragband.

Väggelevation

En konstruktionsritning som visar exempel på väggelevation
Tillverkningsritning för väggblock till stall. Väggelevationen är uppdelad i flera väggblock som prefabriceras i fabrik. Tydlig måttsättning ger ett effektivt och rationellt byggande.

Vilka krav finns det på konstruktionsritningar?

I Sverige gäller EKS (BFS 2011:10 ) och eurokoder. EKS är den nationella bilagan som anger hur eurokoderna ska tillämpas för att uppfylla kraven på bärighet, stadga och beständighet i PBL (Plan- och bygglagen) och PBF (Plan- och byggförordningen). Föreskrifterna i EKS ska följas i alla projekt oavsett om det är nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad och gäller för alla byggnader oavsett storlek.

Våra konstruktionsritningar harmoniserar med EKS och du kan som byggherre känna dig trygg med att byggnaden lever upp till samhällskraven.

När krävs konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar krävs normalt vid:

Det behövs konstruktionsritningar i både små och stora byggprojekt, men omfattningen skiljer sig beroende på projektets svårighetsgrad och komplexitet.

Vad har vi att erbjuda?

Vi erbjuder kompletta konstruktionsritningar av premiumkvalitet till alla byggprojekt. Vi projekterar bärande konstruktioner i trä, stål, betong och murverk. Bland våra kunder finns både företag och privatpersoner. Alla konstruktionsritningar är upprättade av byggnadskonstruktör med över 30 års erfarenhet av husbyggnad.

Våra konstruktionsritningar är projektanpassade och avsedda att bygga efter. De är stämplade med statusen bygghandling alternativt arbetshandling och är utförda av en ansvarig byggnadskonstruktör. Dessa ska ej förväxlas med de billiga konstruktionsritningar och typsektioner som förkommer på marknaden där avsikten endast är att komma förbi tekniskt samråd. Vi jobbar med kvalitet och fullt konstruktionsansvar.

Verksamheten startade 2005 och vi har sedan dess producerat ett stort antal kvalificerade konstruktionsritningar och bygghandlingar åt nöjda beställare över hela landet. Vi tar fram de ritningar som behövs i just ditt byggprojekt och ser till att det fungerar. Vi hjälper dig med alla handlingar som behövs i samband med bygglov.

När du beställer konstruktionsritning eller annan bygghandling av oss har du alltid fri support under hela byggtiden. Du får direktkontakt med en personlig byggnadskonstruktör med över 25 års erfarenhet av konstruktionshandlingar.

Beställ konstruktionsritningar

För att få en offert på konstruktionsritningar skickar du över det underlag du har via mejl eller vanlig post. Ett underlag för konstruktionsritningar är vanligtvis bygglovsritningarna eller motsvarande och eventuella önskemål om material etc.

Skicka in din offertförfrågan via e-post på info@byggteknikcentrum.se.
Offert inom 24 timmar.

Besök också gärna vår web-shop på Ritningspaket.se. Där finner du färdiga ritningspaket med bygglovsritningar och konstruktionsritningar för direkt nedladdning.

Ring 070-23 000 81 eller mejla på info@byggteknikcentrum.se om du har några frågor!

Vad kostar konstruktionsritningar?

Alla projekt är olika och kräver en varierade arbetsinsats i beräknings- och ritningsarbetet. Därför har vi valt att prissätta varje projekt individuellt. Vi är alltid snabba med att lämna offert. I normalfallet har du en offert inom 24 timmar.

Konstruktionsritning anslutning tak

Konstruktionsritning tak

Konstruktionsritningen visar hur takstolen ansluter mot murad gavelvägg. Infästningar är dimensionerade av byggnadskonstruktör efter rådande vindförhållanden.

Konstruktionsprocessen - CAD och BIM

Vi använder modern programvara för analys av balkar, fackverk, 3D-stommar, plattor m.m. När vi ska ta fram kompletta konstruktionsritningar ritar vi oftast i 3D och lägger sedan snitt i 3D-modellen som blir till 2D-ritningar. Fördelen med att rita i 3D är att risken för felaktigheter i konstruktionsritningarna minskar drastiskt och konstruktionsritningarna blir tydliga och mer lättöverskådliga. Alla konstruktionshandlingar projekteras av senior byggnadskonstruktör med lång erfarenhet inom husbyggnad.

Referensprojekt

Följande exempel och referensobjekt visar hur konstruktionsritningar från oss kan se ut. Klick på bilderna så öppnas k-ritningarna i pdf-format.

Konstruktionsritningar nybyggnad villa

Nybyggnad villa Skellefteå

Konstruktionsritningar villa med stomme i timmer. Grundläggningen är gjord med alba-balk och gjuten platta. Taket är uppbyggt med lättbalkar på gamla timmerstockar.
Exempel konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar tillbyggnad villa Stockholm

Konstruktionsritningar för ett om- och tillbyggnadsprojekt av en villa i Stockholm. Flera avväxlingar med stålbalkar och bjälklag i kerto-balk. Klicka på bilden för att öppna ritningarna i pdf-format.
Konstruktionsritningar nybyggnad enbostadshus

Nybyggnad enbostadshus

Konstruktionshandlingar nybyggnad villa med pulpettak.
Konstruktionsritningar avväxling vägg

Avväxling vägg flerbostadshus

Konstruktionsritningar avväxling vägg i betongstomme.
Konstruktionsritningar nybyggnad 1.5 plansvilla

Nybyggnad 1 1/2-plansvilla

Bygghandlingar nybyggnad villa med prefabricerade väggmoduler.
Konstruktionsritningar villa

Nybyggnad villa Lidingö

Konstruktionsritningar till villa med pulpettak i lösvirke. Grunden är utförd som platta på mark, stommen i lösvirke och taket med limträbalkar.
Konstruktionsritningar garage

Garage 94 kvm Stockholm

Konstruktionsritningar garage med sadeltak.

Allmänna villkor och försäkring

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 14 dagar, som bifogas konstruktionsritningarna. Vi innehar f-skattsedel och konsultansvarsförsäkring. För alla uppdrag tillämpas ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag). Offerter är giltiga 30 dagar om inget annat anges.

Välkommen med din förfrågan! Ett kostnadsförslag är alltid gratis!