Energiberäkningar

Vid byggnation är det viktigt att ta hänsyn till energiförbrukningen i den färdiga byggnaden. Vi kan hjälpa till med energiberäkningar i alla typer av byggnader och konstruktioner.

Myndigheterna ställer krav på hur stora energiförlusterna får vara i en ny byggnad. På Byggteknikcentrum hjälper vi dig med dessa beräkningar, så att ditt hus uppfyller gällande krav.

Om du har funderingar på att tilläggsisolera kan vi hjälpa dig att räkna ut hur stor energibesparingen blir. Vi ger också råd om var och hur du bör tilläggsisolera. Det skiljer sig från hus till hus var det är mest gynnsamt att isolera. Det är också viktigt att använda rätt typ av isolering på rätt ställe. Felaktigt placerad isolering kan leda till fuktskador och mögelangrepp.

Ring eller mejla för mer information och kostnadsförslag! Ett kostnadsförslag är alltid gratis.