Konstruktionsberäkningar

Vi gör konstruktionsberäkningar, statisk analys och dimensionering av alla byggnadstyper och bärverksdelar. Allt konstruktionsarbete utförs av senior byggnadskonstruktör med mer än 25 års erfarenhet av husbyggnad.

Tillbyggnad villa

Konstruktionsberäkning tillbyggnad villa
Konstruktionsberäkning/Statisk analys/Dimensionering. Vindsimulering av inglasat uterum med platsbyggd stålstomme.

Vad är konstruktionsberäkningar?

Konstruktionsberäkningar är beräkning av byggnadens bärande delar. Det första steget är en statisk analys, även kallad statisk beräkning. Aktuella laster som påverkar konstruktionen tas fram och appliceras på bärverket. Exempel på laster är snölast, nyttig last, vindlast, och egentyngder. I den statiska analysen fastställs hur de enskilda bärande elementen påverkas av lasterna. Efter den statiska beräkningen utförs dimensionering av bärverkets delar. I dimensioneringen tas hänsyn både till brottlaster i brottgränstillstånd och deformationer i bruksgränstillstånd. När dimensioneringen är slutförd vet man vilka dimensioner och vilken materialkvalitet som behövs.

Avväxling vägg

Konstruktionsberäkning avväxling vägg
Konstruktionsberäkning avväxling med stålbalk eller limträbalk i bärande stomme.

De främsta skälen till att göra en konstruktionsberäkning är följande:

Byggnadskonstruktören – nyckeln till bra konstruktionshandlingar

Byggnadskonstruktören eller byggkonstruktören, är den som gör beräkningar och konstruktionsritningar för byggnaden. Med en skicklig byggnadskonstruktör som har god kännedom om både teori och praktik uppnås en mycket hög kvalitetsnivå på konstruktionshandlingarna.

Beställ konstruktionsberäkningar

Vi erbjuder konstruktionsberäkningar vid nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. Vi jobbar med trä, stål, betong och murverk. Vid konstruktiva problem finner vi alltid en listig lösning. Prova gärna att ge oss en utmaning. Vi gör konstruktionsberäkningar till alla typer av projekt, från avväxling vägg till flerbostadshus. Vi utför projektering av alla typer av byggnader och levererar konstruktionsberäkningar från grund till tak. Konstruktionsberäkningarna utförs alltid i enlighet med eurokoder och EKS.

Sedan starten 2005 har vi producerat ett stort antal godkända konstruktionsberäkningar och bygghandlingar åt nöjda kunder över hela landet. Vi utför de beräkningar som behövs i just ditt byggprojekt och ser till att det fungerar. Vi hjälper dig med alla handlingar som behövs i samband med bygglov och konstruktion. När du beställer konstruktionsberäkning eller annan bygghandling av oss har du alltid fri support under hela byggtiden. Du får en direktkontakt med en personlig byggkonstruktör med över 20 års erfarenhet av bygghandlingar.

Skicka in din offertförfrågan via e-post på info@byggteknikcentrum.se.
Offert inom 24 timmar.

Besök också gärna vår web-shop på Ritningspaket.se. Där finner du färdiga ritningspaket med bygglovsritningar och konstruktionsritningar för direkt nedladdning.

Ring 070-23 000 81 eller mejla på info@byggteknikcentrum.se om du har några frågor!

Vad kostar konstruktionsberäkning?

Alla projekt är olika och kräver en varierade arbetsinsats. Därför har vi valt att prissätta varje projekt individuellt. Vi är alltid snabba med att lämna offert. I normalfallet har du en offert inom 24 timmar. Vi levererar konstruktionsberäkningar och tillhörande ritningar av hög kvalitet till ett schysst pris. Bra handlingar genererar ofta en kostnadsbesparing i projektet som överstiger ritningskostnaden. Vi håller det pris vi utlovar och ser till att du blir nöjd!

Allmänna villkor och försäkring

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 14 dagar, som bifogas konstruktionsritningarna. Vi innehar f-skattsedel och konsultansvarsförsäkring. För alla uppdrag tillämpas ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag). Offerter är giltiga 30 dagar om inget annat anges.

Välkommen med din förfrågan! Ett kostnadsförslag är alltid gratis!