Ritningsexempel

Nedan följer några ritningsexempel. Klicka på bilden för att komma åt ritningen i PDF-format.

Exempel 1. Bygglovsritning.
Exempel 1. Bygglovsritning.
Exempel 2. Bygglovsritning.
Exempel 2. Bygglovsritning.
Exempel 3. Takplansritning.
Exempel 3. Takplansritning.
Exempel 4. Stomplansritning.
Exempel 4. Stomplansritning.
Exempel 5. Bygglovsritning tillbygge.
Exempel 5. Bygglovsritning tillbygge.
Exempel 6. Bygglovsritning tillbygge.
Exempel 6. Bygglovsritning tillbygge.
Exempel 7. K-sektion villa.
Exempel 7. K-sektion villa.
Exempel 8. K-sektion villa.
Exempel 8. K-sektion villa.
Exempel 9. K-sektion för garage med inredd vind.
Exempel 9. K-sektion för garage med inredd vind.
Exempel 10. K-ritning för uterum.
Exempel 10. K-ritning för uterum.