Bygglovsritningar

Vad är bygglovsritningar?

När du ska söka bygglov behöver du bygglovsritningar. För de flesta byggnader krävs bygglov. Kontrollera med stadsbyggnadskontoret i din kommun vad som gäller för dig. Bygglovsritningar består i normala fallet av fasadritningar, planritningar, sektionsritning och situationsplan. Bygglovsritningarna visar byggnadens utformning, utseende och placering på tomten. Som underlag för situationsplanen används nybyggnadskarta/tomtkarta som beställs från kommunen. Ett annat namn för bygglovsritningar är arkitektritningar, även kallat A-ritningar. Bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Följande exempel visar hur bygglovsritningar från oss kan se ut:

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Vad har vi att erbjuda?

Vi erbjuder bygglovsritningar till nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnation av villor, fritidshus, garage, stall, maskinhallar, industribyggnader, offentliga lokaler mm. Vi arbetar på distans över hela Sverige. Vår målsättning är att erbjuda prisvärda bygglovsritningar och snabba leveranser. Vi kan ta fram bygglovsritningar från grunden eller endast renrita bygglovsritningar efter kundens skisser. Vi ritar både i 2D och 3D med modern programvara.

En stor fördel med att beställa bygglovsritningar från oss är att vi även gör konstruktionsritningar. Konstruktionstänket är med redan från första stadiet och få eller inga ändringar behöver senare göras i utformningen. Dessutom erbjuds kunder som beställt bygglovsritningar från oss förmånligare priser på våra övriga tjänster, såsom konstruktionsritningar och energiberäkningar.

Hur går arbetet till?

Oftast kan vi ge ett fast pris på bygglovsritningarna. För att få en offert på bygglovsritningar skickar du över det underlag du har via mejl eller vanlig post. Ett underlag för bygglovsritningar innehåller vanligtvis enkla skisser, en kortfattad beskrivning och vid tillbyggnad/ombyggnad även befintliga bygglovsritningar.

När offerten har accepterats så börjar arbetet med bygglovsritningarna. När vi ritar tar vi största hänsyn till kundens önskemål men gör även justeringar och tillägg utifrån lagar och normer och från vår gedigna erfarenhet inom området. När bygglovsritningarna är uppritade mejlas dom över till kunden för granskning. Efter återkoppling från kunden görs eventuella justeringar och olika lösningar mm diskuteras. Ibland behöver bygglovsritningarna skickas fram och tillbaka flera gånger och ibland blir det rätt direkt. Det är först när kunden är nöjd som bygglovsritningarna betraktas som helt färdiga.

De färdiga bygglovsritningarna levereras i PDF-format och om så önskas i DWG-format via mejl.

Allmänna villkor och försäkring

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 14 dagar, som bifogas bygglovsritningarna. Vi innehar f-skattsedel och konsultansvarsförsäkring. För alla uppdrag tillämpas ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag). Offerter är gilitga 30 dagar om inget annat anges.

Välkommen med din förfrågan. Ett kostnadsförslag är alltid gratis!