Bygglovsritningar

Bygglovsritning tillbyggnad taklyft

Bygglovsritning tillbyggnad/taklyft villa Arvika. Klicka på bilden för att öppna bygglovsritningar.

Vad är bygglovsritningar?

Bygglovsritningar illustrerar hur det du tänkt bygga ser ut och hur det förhåller sig till omgivande byggnader och mark. Ritningarna gestaltar byggnadens utseende vid ansökan om bygglov eller bygganmälan. Bygglovsritningarna är en viktig projekthandling eftersom bygglovsbeslutet grundar sig på dessa. En bygglovsritning visar byggnadens utformning, karaktär och funktion. Kortfattat förklarat ska bygglovsritningarna visualisera de tänkte byggplanerna. Bygglovsritningar kallas även arkitektritningar eller A-ritningar eftersom de fokuserar mer på formgivning än konstruktion. Bygglovsritningen skickas in tillsammans med bygglovsansökan vid nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad. Bygglovsritningarna blir en del av bygglovsbeslutet och ligger sedan till grund för kontrollplanen och konstruktionsritningarna.

Bygglovsritning tillbyggnad

Bygglovsritning tillbyggnad villa Årjäng. Klicka på bilden för att öppna bygglovsritningar.

Bygglovsritningen skall vara skalenlig och fackmannamässigt utförd, men den behöver inte vara ritad av en fackman. Du kan alltså rita bygglovsritningar själv om du så önskar så länge de är korrekt utförda. Det är dock en hel del att tänka på så vi rekommenderar att ta hjälp, åtminstone i slutfasen. Vår erfarenhet visar att det är mycket enklare att få ett bygglov godkänt och beviljat med professionella bygglovsritningar.

Bygglovsritningar villa

Bygglovsritningar nybyggnad villa. Klicka på bilden för att öppna bygglovsritning.

Vilka ritningar ingår i bygglovsritningar?

Bygglovsritningar visar byggnadens utformning, utseende och dess placering på tomten. I normalfallet innehåller bygglovsritningarna:

Beskrivning av de olika bygglovsritningarna

Situationsplan:

Situationsplanen baseras på nybyggnadskarta/tomtkarta och visar från ovan hur byggnaderna ligger på tomten. Byggnadens yttermått och avstånd till tomtgränser sätts ut. Höjd på färdigt golv eller färdig sockel sätts ut. Om det är en tillbyggnad markeras vad som är nytt och befintligt. Skalan på situationsplanen är vanligen 1:400 eller 1:500 men kan variera. Man lägger också in en pil som visar riktningen mot norr, en s k norrpil. Nybyggnadskarta/tomtkarta kan beställas från kommunen.

Markplaneringsritning:

Markplaneringsritningen påminner om situationsplanen och visar från ovan hur tomten är tänkt att disponeras. Den ritas ofta i en mindre skala t ex 1:200. På markplaneringsritningen ritar man in parkeringsytor, infart, körytor, gångvägar, murar, stödmurar, staket, uteplatser, markuppfyllnader mm. I enklare ärenden kan markplaneringsritningen kombineras med situationsplanen.

Fasadritningar:

Fasadritningar visar byggnadens alla sidor rakt framifrån. Den vanligaste skalan för fasadritningar är 1:100. Det är viktigt att fasadritningarna ser ut som man tänkt sig färdig byggnad. Om fönster ska ha spröjs och foder så ska det också ritas in. Fasadmaterial och takmaterial kan läggas in som en skraffering och/eller anges i text på ritningen. Takutsprång, entrétak, trappor, altaner, räcken, skortenar, takstege, snöraskydd, balkonger etc ska också ritas in. Marknivå på fasadritningar markerar man med en streckad linje som visar befintlig marknivå och heldragen linje som visar projekterad/färdig marknivå. I vissa fall kan man behöva redovisa marklinjer ända ut mot tomtgräns. Då lägger man ofta det som en extra ritning i skala 1:200 av utrymmesskäl.

Fasadritning bygglov
Fasadritning bygglov villa. Klicka på bilden för att öppna fasadritningar.

Planritningar:

Planritningen visar byggnadens innehåll från ovan i ett horisontellt snitt som ligger ungefär 1,2 m över golvnivå. Man lägger snittet så det skär igenom fönster och dörrar m m. Man ritar en planritning för varje våning och skalan är vanligen 1:100. Man markerar på planritningen vilka väggar som är nya, vilka som är befintliga och vilka som eventuellt ska rivas. Bärande väggar kan ritas lite tjockare för att visa deras funktion. De olika rummens tänkta användning redovisas i text, t ex kök, sovrum, badrum etc. Fast inredning ska ritas in så man kan se att reglerna i BBR(boverkets byggregler) uppfylls, t ex tillgänglighetskrav, bostadsutformning och säkerhet vid användning.

Sektionsritningar:

Sektionsritningen visar ett vertikalt snitt i byggnaden på lämpligt ställe. För vissa byggnader kan det vara nödvändigt med både två och tre sektionsritningar. Sektionsritningen görs vanligen i skala 1:100. På sektionsritningen måttsätts byggnadshöjd, våningshöjd, bjälklagstjocklek, takutsprång och takvinkel. Man markerar även höjd på färdigt golv. Marklinjer intill byggnad ritas in.

Exempel på bygglovsritning

Bygglovsritning nybyggnad 2-plansvilla lättbetong. Klicka på bilden för att öppna bygglovsritningar.

Beställ bygglovsritningar

Vi hjälper dig med bygglovsritningar av högsta kvalitet till fasta priser vid nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. Alltid snabb leverans över hela Sverige! Vi har funnits på nätet sedan 2005 och har sedan dess producerat tusentals godkända bygglovsritningar åt nöjda kunder.

Vi levererar fackmannamässigt utförda bygglovsritningar som följer svensk standard, och vi hjälper självklart till med bygglovsansökan om så önskas.

När du beställer bygglovsritningar från ByggTeknikCentrum har du alltid fri support under hela byggtiden. Om du köpt bygglovsritningar får du alltid ett rabatterat pris på konstruktionsritningar eller andra bygglovshandlingar.

Skicka in din offertförfrågan via e-post på info@byggteknikcentrum.se.
Offert inom 24 timmar.

Ring 070-23 000 81 eller mejla på info@byggteknikcentrum.se om du har några frågor!

Nedan följer några exempel på hur bygglovsritningar från oss kan se ut. Du finner även fler ritningsexempel i menyn under rubriken ”Ritningsexempel”.

Bygglovsritningar nybyggnad villa 1.5 plan

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Bygglovsritning nybyggnad 2-plansvilla

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Bygglovsritningar tillbyggnad fritidshus

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Bygglovsritningar nybyggnad enplansvilla pulpettak

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Bygglovsritningar nybyggnad exempelvilla 1-plan

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Vad har vi att erbjuda?

Vi erbjuder bygglovsritningar till nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnation av villor, fritidshus, garage, stall, maskinhallar, industribyggnader, offentliga lokaler mm. Vi arbetar på distans över hela Sverige. Vår målsättning är att erbjuda prisvärda bygglovsritningar av högsta kvalitet och snabba leveranser. Vi kan ta fram bygglovsritningar från grunden eller endast renrita bygglovsritningar efter kundens skisser. Vi ritar både i 2D och 3D i Autodesk Revit som är ledande på marknaden inom bygg.

Du har alltid fri suppport under hela byggtiden när du köper ritningar av oss!

En stor fördel med att beställa bygglovsritningar från oss är att vi även gör konstruktionsritningar. Konstruktionstänket är med redan från första stadiet och få eller inga ändringar behöver senare göras i utformningen. Dessutom erbjuds kunder som beställt bygglovsritningar från oss förmånligare priser på våra övriga tjänster, såsom konstruktionsritningar och energiberäkningar.

Hur går arbetet till?

Oftast kan vi ge ett fast pris på bygglovsritningarna. För att få en offert på bygglovsritningar skickar du över det underlag du har via mejl eller vanlig post. Ett underlag för bygglovsritningar innehåller vanligtvis enkla skisser, en kortfattad beskrivning och vid tillbyggnad/ombyggnad även befintliga bygglovsritningar.

När offerten har accepterats så börjar arbetet med bygglovsritningarna. När vi ritar tar vi största hänsyn till kundens önskemål men gör även justeringar och tillägg utifrån lagar och normer och från vår gedigna erfarenhet inom området. När bygglovsritningarna är uppritade mejlas dom över till kunden för granskning. Efter återkoppling från kunden görs eventuella justeringar och olika lösningar mm diskuteras. Ibland behöver bygglovsritningarna skickas fram och tillbaka flera gånger och ibland blir det rätt direkt. Det är först när kunden är nöjd som bygglovsritningarna betraktas som helt färdiga.

De färdiga bygglovsritningarna levereras i PDF-format. Bygglovsritningarna kan även levereras i DWG-format om så önskas.

Vad kostar bygglovsritningar?

Alla projekt är olika och kräver en varierade arbetsinsats i ritningsarbetet. Därför har vi valt att prissätta varje projekt individuellt. Vi är alltid snabba med att lämna offert. I normalfallet har du en offert inom 24 timmar. Vi levererar bygglovsritningar av hög kvalitet till ett schysst pris. Bra handlingar genererar ofta en kostnadsbesparing i projektet som överstiger ritningskostnaden. Vi håller det pris vi utlovar och ser till att du blir nöjd!

Vilka krav finns det på bygglovsritningar?

Bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt utförda och bl a följa föreskrifterna i BBR (Boverkets byggregler, BFS 2011:6). Föreskrifterna i BBR är minimikrav och ska uppfyllas. Områden som avhandlas i BBR är tillgänglighet, bostadsutformning, brandskydd, hygien, hälsa, miljö, buller, säkerhet vid användning och energihushållning. Vissa krav som t ex tillgänglighet prövas i bygglovet medan t ex energihushållning kontrolleras vid tekniskt samråd eller regleras som en punkt i kontrollplanen. Som byggherre har du ansvar för att ditt bygge följer reglerna i BBR. På Boverkets hemsida finns BBR att läsa i sin helhet.

När vi ritar dina bygglovsritningar följer vi gällande regler som är aktuella för just ditt projekt och för svenska förhållanden.

Allmänna villkor och försäkring

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 14 dagar, som bifogas bygglovsritningarna. Vi innehar f-skattsedel och konsultansvarsförsäkring. För alla uppdrag tillämpas ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag). Offerter är giltiga 30 dagar om inget annat anges.

Välkommen med din förfrågan! Ett kostnadsförslag är alltid gratis!