Bygglovsritningar för alla projekt

Hjälp med ritningar och bygglovshandlingar?

När du ska söka bygglov behöver du bygglovsritningar. Vi ritar bygglovsritningarna till ditt byggprojekt och hjälper dig med bygglovsansökan och övriga tekniska handlingar.

Tillbyggnad villa Stockholm

Enbostadshus tillbyggt med fristående tillbyggnad som dockas mot huvudbyggnaden.
Bygglovsritning tillbyggnad
Klicka på bilden för att öppna bygglovsritningar.

Beställ bygglovsritningar

Vi hjälper dig med fackmannamässiga bygglovsritningar av högsta kvalitet till fast pris. Alltid snabb leverans över hela Sverige! Vi har funnits på nätet sedan 2005 och har sedan dess producerat ett stort antal godkända bygglovsritningar åt nöjda kunder.

Vi levererar alltid ett professionellt utfört arbete som följer svenska lagar, föreskrifter och normer. Om du behöhver hjälp med din bygglovsansökan hjälper vi självklart till.

När du beställer bygglovsritningar från ByggTeknikCentrum har du fri support under hela byggtiden och du får alltid ett rabatterat pris på konstruktionsritningar eller andra bygglovshandlingar.

Skicka in din offertförfrågan via e-post på info@byggteknikcentrum.se.
Offert inom 24 timmar.

Besök gärna vår web-shop på Ritningspaket.se. Där finner du färdiga ritningspaket med bygglovsritningar och konstruktionsritningar för direkt nedladdning.

Ring 070-23 000 81 eller mejla på info@byggteknikcentrum.se om du har några frågor!

Välkommen med din förfrågan! Ett kostnadsförslag är alltid gratis!

Nybyggnation villa Karlstad

Nybyggnation av enbostadshus i ett plan med generösa ytor.
Bygglovsritningar villa
Klicka på bilden för att öppna bygglovsritningar.

Vad är bygglovsritningar?

Bygglovsritningar är projektspecifika arkitektritningar som visar byggnadens utformning, utseende och placering på tomten. Ritningarna gestaltar byggnadens arkitektoniska karaktärsdrag och dess funktioner. Bygglovsritningarna illustrerar tydligt hur det du tänker bygga ser ut och hur det förhåller sig till omgivande byggnader, fastigheter och mark.

Bygglovsritningarna verifierar också att byggnaden eller byggnadsåtgärden uppfyller kraven i detaljplanen och gällande byggregler. Bygglovsritningar krävs vid ansökan om bygglov vid nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av de flesta byggnader. Andra benämningar på bygglovsritningar är arkitektritningar, A-ritningar eller husritningar.

Bygglovsritningarna skickas in till kommunen tillsammans med bygglovsansökan och blir en del av bygglovsbeslutet. Ritningarna ligger sedan till grund för kontrollplan, konstruktionsritningar och övriga bygglovshandlingar.

Tillbyggnad och taklyft villa Arvika

Villa med mindre tillbyggnad i form av inglasat uterum och taklyft som ger en hel extra våning.
Bygglovsritning tillbyggnad taklyft
Klicka på bilden för att öppna bygglovritningar.

Vilka ritningar ingår i bygglovsritningar?

I normalfallet innehåller bygglovsritningar följande:

Situationsplan

Situationsplanen baseras på nybyggnadskarta/tomtkarta och visar från ovan hur byggnaderna ligger på tomten. Placeringen av byggnaden fixeras med måttsättning mot fastighetsgränser. Höjdläge på färdigt golv eller färdig sockel sätts ut. Om det är en tillbyggnad markeras vad som är nytt och befintligt. Skalan på situationsplanen är vanligen 1:400 eller 1:500 men kan variera. Man lägger också in en pil som visar riktningen mot norr, en s k norrpil. Nybyggnadskarta/tomtkarta kan beställas från kommunen.

Markplaneringsritning

Markplaneringsritningen påminner om situationsplanen och visar från ovan hur tomten är tänkt att disponeras. Den ritas ofta i en mindre skala t ex 1:200. På markplaneringsritningen ritar man in parkeringsytor, infart, körytor, gångvägar, murar, stödmurar, staket, uteplatser, markuppfyllnader mm. I enklare ärenden kan markplaneringsritningen kombineras med situationsplanen.

Fasadritningar

Fasadritningar visar byggnadens alla sidor rakt framifrån. Den vanligaste skalan för fasadritningar är 1:100. Det är viktigt att fasadritningarna ser ut som man tänkt sig färdig byggnad. Om fönster ska ha spröjs och foder så ska det också ritas in. Fasadmaterial och takmaterial kan läggas in som en skraffering och/eller anges i text på ritningen. Takutsprång, entrétak, trappor, altaner, räcken, skortenar, takstege, snöraskydd, balkonger etc ska också ritas in. Marknivå på fasadritningar markerar man med en streckad linje som visar befintlig marknivå och heldragen linje som visar projekterad/färdig marknivå. I vissa fall kan man behöva redovisa marklinjer ända ut mot tomtgräns. Då lägger man ofta det som en extra ritning i skala 1:200 av utrymmesskäl.
Fasadritning bygglov
Fasadritning bygglovsritningar villa. Klicka på bilden för att öppna fasadritningar.

 

Planritningar

Planritningen visar byggnadens planlösning i ett horisontellt snitt som ligger ungefär 1,2 m över golvnivå. Snittet läggs så det skär igenom fönster och dörrar m m. Man ritar en planritning för varje våning och skalan är vanligen 1:100. På planritningen markeras vilka väggar som är nya, vilka som är befintliga och vilka som eventuellt ska rivas. Bärande väggar kan ritas lite tjockare för att visa deras funktion. De olika rummens tänkta användning redovisas i text, t ex kök, sovrum, badrum etc. Fast inredning ska ritas in så man kan se att reglerna i BBR(Boverkets byggregler) uppfylls, t ex tillgänglighetskrav, bostadsutformning och säkerhet vid användning.
Planritning bygglov
Planritning bygglov/förprövning stall. Klicka på bilden för att öppna planritning.

 

Sektionsritningar

Sektionsritningen visar ett vertikalt snitt i byggnaden på lämpligt ställe. För vissa byggnader kan det vara nödvändigt med både två och tre sektionsritningar. Sektionsritningen görs vanligen i skala 1:100. På sektionsritningen måttsätts byggnadshöjd, våningshöjd, bjälklagstjocklek, takutsprång och takvinkel. Man markerar även höjd på färdigt golv. Marklinjer intill byggnad ritas in.
Sektionsritning bygglov
Sektionsritning bygglov dubbelgarage med övervåning. Klicka på bilden för att öppna sektionsritning.

Vilka krav finns det på bygglovsritningar?

Bygglovsritningar skall vara skalenliga och fackmannamässigt utförda och bl a följa föreskrifterna i BBR (Boverkets byggregler, BFS 2011:6). Föreskrifterna i BBR är minimikrav som ska uppfyllas. Områden som avhandlas i BBR är tillgänglighet, bostadsutformning, brandskydd, hygien, hälsa, miljö, buller, säkerhet vid användning och energihushållning. Vissa krav som t ex tillgänglighet prövas i bygglovet medan t ex energihushållning kontrolleras vid tekniskt samråd eller regleras som en punkt i kontrollplanen. Som byggherre har du ansvar för att ditt bygge följer reglerna i BBR. På Boverkets hemsida finns BBR att läsa i sin helhet.

Du kan rita dina bygglovsritningar själv om du så önskar så länge de är korrekt utförda. Det är dock en hel del att tänka på så vi rekommenderar att ta hjälp, åtminstone i slutfasen. Vår erfarenhet visar att det är mycket enklare att få ett bygglov godkänt och beviljat med professionella bygglovsritningar. När vi ritar dina bygglovsritningar följer vi gällande regler som är aktuella för just ditt projekt och för svenska förhållanden.

Vad kostar bygglovsritningar?

Alla projekt är olika och kräver en varierade arbetsinsats i ritningsarbetet. Därför har vi valt att prissätta varje projekt individuellt. Vi är alltid snabba med att lämna offert. I normalfallet har du en offert inom 24 timmar. Vi levererar bygglovsritningar av hög kvalitet till ett schysst pris. Bra handlingar genererar ofta en kostnadsbesparing i projektet som överstiger ritningskostnaden. Vi håller det pris vi utlovar och ser till att du blir nöjd!

En stor fördel med att beställa bygglovsritningar från oss är att vi även gör konstruktionsritningar. Konstruktionstänket är med redan från första stadiet och få eller inga ändringar behöver senare göras i utformningen. Dessutom erbjuds kunder som beställt bygglovsritningar från oss förmånligare priser på våra övriga tjänster, såsom konstruktionsritningar och energiberäkningar.

Prisexempel:

Vad har vi att erbjuda?

Vi utför byggprojektering av alla förekommande bygggnader. Vi erbjuder bygglovsritningar till nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnation av villor, fritidshus, garage, stall, maskinhallar, industribyggnader, offentliga lokaler mm. Vi arbetar på distans över hela Sverige. Vår målsättning är att leverera prisvärda bygglovsritningar av premiumkvalitet. Vi kan ta fram bygglovsritningar från grunden eller endast renrita bygglovsritningar efter kundens skisser. Vi ritar både i 2D och 3D i Autodesk Revit som är ledande på marknaden inom bygg.

Nybyggnad 2-plansvilla lättbetong

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna bygglovsritningar.

Hur går arbetet till?

Oftast kan vi ge ett fast pris på bygglovsritningarna. För att få en offert på bygglovsritningar skickar du över det underlag du har via mejl eller vanlig post. Ett underlag för bygglovsritningar innehåller vanligtvis enkla skisser, en kortfattad beskrivning och vid tillbyggnad/ombyggnad även befintliga bygglovsritningar.

När offerten har accepterats så börjar arbetet med bygglovsritningarna. När vi ritar tar vi största hänsyn till kundens önskemål men gör även justeringar och tillägg utifrån lagar och normer och från vår gedigna erfarenhet inom området. När bygglovsritningarna är uppritade mejlas dom över till kunden för granskning. Efter återkoppling från kunden görs eventuella justeringar och olika lösningar mm diskuteras. Ibland behöver bygglovsritningarna skickas fram och tillbaka flera gånger och ibland blir det rätt direkt. Det är först när kunden är nöjd som bygglovsritningarna betraktas som helt färdiga.

De färdiga bygglovsritningarna levereras i PDF-format. Bygglovsritningarna kan även levereras i DWG-format om så önskas.

Referensprojekt

Nedan följer några exempel på hur bygglovsritningar från oss kan se ut. Du finner även fler ritningsexempel i menyn under rubriken ”Ritningsexempel”.

Bygglovsritningar nybyggnad villa 1.5 plan

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Bygglovsritning nybyggnad 2-plansvilla

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Bygglovsritningar tillbyggnad fritidshus

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Bygglovsritningar nybyggnad enplansvilla pulpettak

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

 

Bygglovsritningar nybyggnad exempelvilla 1-plan

Exempel på bygglovsritning
Klicka på bilden för att öppna ritningarna i PDF-format.

Allmänna villkor och försäkring

Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 14 dagar, som bifogas bygglovsritningarna. Vi innehar f-skattsedel och konsultansvarsförsäkring. För alla uppdrag tillämpas ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag). Offerter är giltiga 30 dagar om inget annat anges.

Välkommen med din förfrågan! Ett kostnadsförslag är alltid gratis!