Fukttekniska utredningar

Höga fukthalter kan medföra allvarliga skador på byggnadsdelar. Vid misstanke om fuktproblem bör en teknisk utredning genomföras.

Vi kan bistå med mätningar, beräkningar, analyser och åtgärdsförslag. Det är viktigt att åtgärda fuktproblem på rätt sätt för att undvika skador såsom mögel, röta, hussvamp m.m.

För tillfället erbjuds denna tjänst endast i närområdet kring Arvika.

Ring eller mejla för mer information och kostnadsförslag! Ett kostnadsförslag är alltid gratis.