Ritningar för alla byggen

På Byggteknikcentrum kombineras ingenjörskonst och snickarkunskap vilket har visat sig vara mycket uppskattat bland våra kunder. Denna kombination ger kostnadseffektiva lösningar och funktionella ritningar som är lätta att bygga efter. Konstruktionsritningar med klass är vår specialitet.

Vi arbetar över hela landet med bygglovsritningar och konstruktionsritningar för flerbostadshus, industribyggnader, villor, fritidshus, garage m.m. Bland våra kunder finns både företag och privatpersoner. Prismässigt är vi mycket konkurrenskraftiga. Vid en jämförelse med storstadsregioner kan vi ofta erbjuda ett pris som är 30–50 % lägre.

För Byggteknikcentrum är inget projekt omöjligt. Vi ser alltid lösningar när andra ser problem. Tveka inte att ge oss en utmaning. Du kommer att bli positivt överraskad av resultatet.

För hemmabyggare har vi tagit fram färdiga ritningspaket med enklare byggnader. Dessa ritningspaket säljs till fyndpriser.